Deklaracja dostępności - informacja dla osób głuchych i słabosłyszących - BIP - SP3 Koło

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Deklaracja dostępności - informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Dokumenty


1. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej w Kole z Oddziałami Integracyjnymi, realizując zapisy ustawy z dnia 19.07.2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego na terenie placówki.

2. Skorzystanie z usługi wymaga wcześniejszego umówienia kontaktując się ze szkołą poprzez mail: sptrojkakolo@gmail.com i jest bezpłatne.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego