BIP - SP3 Koło

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Konopnickiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Kole

Adres szkoły: ul. Toruńska 68, 62-600 Koło
Telefon: (tel./fax) (63)272-07-23
Adres strony: www.sp3kolo.pl
E-mail szkoły: sptrojkakolo@gmail.com

E-mail administratora BIP: jksp3kolo@wp.pl
NIP: 666-11-38-537
REGON: 000710300

 
 


Informacja o wynikach rekrutacji
do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych
na rok szkolny 2020/2021


Informujemy, że wszystkie złożone wnioski o przyjęcie do oddziału przedszkolnego i klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 zostały rozpatrzone pozytywnie.

W związku z powyższym, prosimy rodziców/prawnych opiekunów zakwalifikowanych dzieci o dostarczenie w dniach od 15-22 kwietnia 2020 r. potwierdzenia woli zapisu do klasy pierwszej.

Oświadczenie można  przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy: sptrojkakolo@gmail.com lub złożyć osobiście w skrzynce na bieżące korespondencje znajdującej się przy wejściu głównym do szkoły.

(wzór dokumentu)


Przedłużone czasowe ograniczenie
funkcjonowania placówek oświatowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia br. zmianie uległo czasowe ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych, a co za tym idzie - został wydłużony okres kształcenia na odległość do 26 kwietnia br.


Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc-przedluzone-do-26-kwietnia

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/642

Wobec powyższego zmianił się również harmonogram Egzaminów Ósmoklasisty oraz rekrutacji do szkół średnich. Ich dokładne terminy zostaną ogłoszone nie później niż na 21 dni przed pierwszym egzaminem.


Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji--nowe-rozwiazania


Procedura kształcenia na odległość
w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Kole


§ 1.
1. Zgodnie z art. 30b i 30c Ustawy – Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka od 25 marca 2020 r. jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

(zobacz więcej)


ZARZĄDZENIE NR OA.0050.11.2020
BURMISTRZA MIASTA KOŁA
z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło.

(zobacz całość)


Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Kole
przy ulicy Toruńskiej 68 w roku szkolnym 2020/2021


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA
do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Kole
w roku szkolnym 2020/2021


Zasady rekrutacji
do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Kole


PROŚBA
O WSPARCIE W DZIAŁANIACH
NA RZECZ DZIECI
O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

(zobacz całość)

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego