Status prawny - BIP - SP3 Koło

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 3 w Kole jest jednostką organizacyjną Miasta Koła, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

Organ prowadzący szkołę:
Urząd Miejski w Kole
ul. Stary Rynek 1
62-600 Koło
Telefon: (63) 272 08 10, (63)  27 22 311
fax (63) 272 29 84
e-mail: um@kolo.pl
www: www.kolo.pl
BIP: www.bip.kolo.pl

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą:
Kuratorium Oświaty w Poznaniu - Delegatura w Koninie,
ul.
Spółdzielców 3, 62-510 Konin
tel. 63 220 51 01, 780 386 011
e-mail: wkokon@ko.poznan.pl
http://ko.poznan.pl/kuratorium/kontakt/


Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. 61 670 40 81, 780 386 001
fax 61 852 31 69
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

http://ko.poznan.pl/

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego