Procedury kształcenia na odległość w SP3 Koło - BIP - SP3 Koło

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Procedury kształcenia na odległość w SP3 Koło

Dokumenty


ZARZĄDZENIE NR 14
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Kole
z dnia 24 marca 2020 roku


w sprawie: w sprawie wprowadzenia Procedury zdalnego kształcenia uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w KolePodstawa prawna

1. art. 30b i art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 114 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;


§ 1.


W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.


1. Wprowadza się procedurę zdalnego kształcenia uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Kole

2. Niniejsza procedura określa zasady wykonywania pracy zdalnej oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy, pracowników, uczniów oraz rodziców uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi w Kole.                                                                                                                              
                               Dyrektor Szkoły
                                                                                                                             
                               Grażyna Trocińska

Procedura kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej
z Oddziałami Integracyjnymi w Kole


§ 1.

1. Zgodnie z art. 30b i 30c Ustawy – Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi w czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka od 25 marca 2020 r. jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
2. Nadzór pedagogiczny nad zdalnym nauczaniem prowadzi Wielkopolski Kurator Oświaty w zakresie...Całość dokumentu określającego szczegółowe procedury kształcenia na odległość
dostępna jest w bazie danych dziennika elektronicznego Librus, w zakładce Organizacja/Pliki szkoły.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego